Pracownia zduńsko-ceramiczna

Atrapa trzonu kuchennego w muzeum w Krotoszynie

Nasza ostatnia robota we współpracy z Grzegorzem Snelą (Glinka-Art Pracownia zduńsko-ceramiczna)…

Trzon kuchenny w dawnym stylu na potrzeby Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.

Piec Krotoszynzzz