Pracownia zduńsko-ceramiczna

Archiwalia dotyczące dawnej kaflarni

Nasza Zduńska Izba Muzealna, powstała w hołdzie rodzinie Reimannów, której przedstawiciele, w postaciach Wilhelma, Friedricha i Gustava, w latach 1858-1945, zarządzali zdunowską kaflarnią, przy ul. Łacnowej 37.

Nasza kolekcja, to zbiór wielu dawnych kafli, drzwiczek, miniatur oraz innych eksponatów związanych z rzemiosłem zduńskim i kaflarskim.

Ponadto, dzięki uprzejmości poprzedniego właściciela kaflarni, mieliśmy okazję zdygitalizować zachowane archiwalia dotyczące dawnej fabryki z okresu przedwojennego, by w postaci reprodukcji i skanów, przybliżyć je miłośnikom tematu i turystom.

Kolejne będą udostępniane w najbliższym czasie.

Zapraszamy do odwiedzin i na barwną opowieść do Zduńskiej Izby Muzealnej w Zdunach…